MySwitch Supervisor MSS-21

MySwitch Supervisor MSS-21 Timers / Relay
Με το MySwitch Supervisor MSS-21, έχετε στην κατοχή σας μία ηλεκτρονική συσκευή κατασκευασμένη και πιστοποιημένη για τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, προσφέροντας οικονομία με την εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγιεινή. 
Με μία εντολή στη συσκευή My Switch Supervisor MSS-21, ενεργοποιούνται δύο ρελέ ισχύος, που συνδέουν τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με ρεύμα και θα τον αποσυνδέσουν οριστικά, όταν το νερό ζεσταθεί. 
Η συσκευή έχει δύο βαθμίδες λειτουργίας. Η πρώτη βαθμίδα ενεργοποίησης είναι ο επιτηρητής, ο οποίος ελέγχει το ηλεκτρολογικό κύκλωμα του θερμοσίφωνα, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης και του θερμοστάτη.
Εάν με τον έλεγχο λειτουργούν όλα σωστά και το νερό είναι κρύο, συνδέει τον θερμοσίφωνα με το ρεύμα και τον αποσυνδέει αυτόματα, όταν πια το νερό ζεσταθεί.
Η δεύτερη βαθμίδα ενεργοποίησης αφορά το χρονοδιακόπτη ο οποίος λειτουργεί ως βαθμίδα ασφαλείας. 

Τι προσφέρει ο επιτηρητής και τι ο χρονοδιακόπτης
Α) Ο επιτηρητής

1) Με την εντολή ενεργοποίησης ο επιτηρητής διενεργεί έλεγχο στο ηλεκτρολογικό κύκλωμα του θερμοσίφωνα και ενημερώνει
α) αν το σύστημα λειτουργεί σωστά (το κρύο νερό αρχίζει να θερμαίνεται),
β) αν το νερό είναι ήδη ζεστό 
γ) αν υπάρχει κάποια επιπλοκή και το νερό δε φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

2) Σταματάει τη λειτουργία του θερμοσίφωνα μόνο όταν το νερό ζεσταθεί.

3) Εξασφαλίζει ότι ο θερμοσίφωνας δεν θα ξεχαστεί ποτέ αναμμένος, ακόμα και αν ο διακόπτης του θερμοσίφωνα ξεχαστεί ανοικτός, αφού η συσκευή τον συνδέει με το ρεύμα μόνο κατόπιν εντολής.

4) Ενημερώνει με ένδειξη την ακριβή ώρα που το νερό έχει ζεσταθεί.

5) Η κατάργηση της αλόγιστης χρήσης του θερμοσίφωνα έχει αποτέλεσμα τη μείωση των ωρών λειτουργίας του. Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση χρημάτων λόγω μείωσης της κατανάλωσης ρεύματος και του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων του.

6) Η απενεργοποίηση της συσκευής μέσο του θερμοστάτη όταν το νερό ζεσταθεί, σας προστατεύει από την ανάπτυξη των μικροβίων εντός του θερμοσίφωνα όταν δεν χρησιμοποιείτε συχνά. 

7) Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης από μακριά.

Β) Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης ως χρόνος ασφαλείας ενεργοποιείται μετά από τον έλεγχο του επιτηρητή και μόνο όταν όλα λειτουργούν σωστά και το νερό είναι κρύο.
Ο χρόνος ασφαλείας προσδιορίζει το μέγιστο χρόνο που ο επιτηρητής θα μείνει ενεργοποιημένος. Έτσι ακόμα και σε περίπτωση βλάβης του θερμοστάτη που ο επιτηρητής δεν θα απενεργοποιείτο, επεμβαίνει ο χρόνος ασφαλείας και διακόπτη τη  λειτουργεία του, αποσυνδέοντας από το ρεύμα τον θερμοσίφωνα. 
Ο χρόνος ασφαλείας είναι επιλέξιμος μεταξύ 30, 60 και 90 λεπτών. Ως προεπιλεγμένος χρόνος έχουν τεθεί τα 60 λεπτά. Σε ηλιακούς ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες, μπορεί να επιλεγεί ο χρόνος των 30 λεπτών, και σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλη χωρητικότητα σε νερό του θερμοσίφωνα, προτείνεται ο χρόνος των 90 λεπτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Παγκοσμίως ο χρονοδιακόπτης στους θερμοσίφωνες  έχει ρυθμιστεί στους 65ο C plus. Η επιλογή των 65 λεπτών είναι αρκετά για όλες τις σπιτικές εργασίες, για τις οποίες απαιτείται χρήση ζεστού νερού και θεωρούνται η “χρυσή τομή” ανάμεσα στην εξοικονόμηση ρεύματος και στη διατήρηση της υγιεινής, αφού αποφεύγεται η ανάπτυξη των μικροβίων της λεγιονέλλας. Για λόγους υγιεινής δε συνιστάται ο χρονοδιακόπτης στον επιτηρητή να είναι μικρότερος των 65 λεπτών σε καθαρά ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν το νερό αναπτύξει τη θερμοκρασία που έχει οριστεί στον θερμοστάτη πριν από τον χρονοδιακόπτη, ο επιτηρητής θα σταματήσει τη λειτουργία του χρονομέτρου και θα αποσυνδέσει οριστικά τον θερμοσίφωνα από το ρεύμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Εγκαθιστώντας την πρωτοποριακή συσκευή My Switch MSS-21 Supervisor, είστε σε θέση να ενημερώνεστε για την κατάσταση του θερμοσίφωνα και τη θερμοκρασία του νερού. Σας εγγυάται ασφάλεια, σωματική υγιεινή και κατανάλωση ρεύματος μειωμένη έως και 40%.

Η συσκευή My Switch MSS-21 Supervisor τηρώντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, είναι πιστοποιημένη για θερμαντήρα νερού βάσει της  κοινοτικής οδηγίας EN60730-1 και EN60730-2-7 ( LVD & EMC ) και φέρει το σήμα CE.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, υιοθετούμε το σύνθημα.
Το πλέον απαραίτητο υλικό στον ηλεκτρολογικό πίνακα μετά το ρελέ διαρροής, είναι ο επιτηρητής My Switch.

Η συσκευή προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα και κάθε αντιγραφή διώκεται ποινικά.
  • Brand: MySwitch
  • Product Code: MSS-21
  • Availability: In Stock
Σύστημα επιτήρησης θερμοσίφωνα