INELS CONNECTION SERVER

INELS CONNECTION SERVER Πολυμέσα
It serves as a connection between iNELS system units and another devices because it allows communication between devices with different protocols. All devices can be then controlled through just one application.
Besides common controlling of electro-installation, you can also control e.g. air condition, home appliances...
Connection server uses small but powerful computer Rapsberry Pi with really low consumption with LINUX operating system.
There is implemented a part of iMM Server, which is responsible for connection protocols of following devices: RPC (for communication with applications in smart phones and tablets), Epsnet (for communication with central units), Miele (for communication with household appliances), IP Cameras (for communication with cameras), Coolmaster (for communication with air conditioning), Atrea, Airpohoda (for communicationw with recuperation), eLAN-RF (for communication with wireless units of iNELS RF Control).
In comparison with iMM Server, multimedia is not implemented here.
The main advantages are small size and lower prices in comparison with iMM Server.
  • Κατασκευαστής: ELKO EP
  • Κωδικός Προϊόντος: INELS CONNECTION SERVER
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Σύνδεση μονάδων BUS της iNELS με άλλες συσκευές