INELS CONNECTION SERVER

INELS CONNECTION SERVER Πολυμέσα

Χρησιμεύει ως σύνδεση μεταξύ των μονάδων συστήματος iNELS και άλλων συσκευών, διότι επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών που διαθέτουν διαφορετικά πρωτόκολλα. Όλες οι συσκευές μπορούν στην συνέχεια να ελέγχονται μέσω μίας μόνο εφαρμογής.

Εκτός από τον κοινό έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, μπορείτε επίσης να ελέγξετε π.χ. τον κλιματισμό, τις οικιακές συσκευές κλπ

Ο διακομιστής σύνδεσης χρησιμοποιεί έναν μικρό αλλά ισχυρό υπολογιστή Rapsberry Pi με πραγματικά χαμηλή κατανάλωση με το λειτουργικό σύστημα LINUX.

Εφαρμόζεται ένα μέρος του iMM Server, ο οποίος είναι υπεύθυνος για πρωτόκολλα σύνδεσης των ακόλουθων συσκευών: RPC (για επικοινωνία με εφαρμογές σε smart phones και tablets), Epsnet (για επικοινωνία με κεντρικές μονάδες), Miele (για επικοινωνία με οικιακές συσκευές), κάμερες IP (για επικοινωνία με κάμερες), Coolmaster (για επικοινωνία με τον κλιματισμό), Atrea, Airpohoda, eLAN-RF (για επικοινωνία με ασύρματες μονάδες iNELS RF Control).

Σε σύγκριση με τον iMM Server, τα πολυμέσα δεν υλοποιούνται εδώ. Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι το μικρό μέγεθος και οι χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τον iMM Server.

  • Κατασκευαστής: ELKO EP
  • Κωδικός Προϊόντος: INELS CONNECTION SERVER
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Σύνδεση μονάδων BUS της iNELS με άλλες συσκευές