Καλώδια πυρανίχνευσης

Καλώδια πυρανίχνευσης
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

CAB4/WH/100M

Καλώδιο λευκό 4c - 2 ζευγών

CAB6/WH/100M

Καλώδιο λευκό 6c - 3 ζευγών

CAB8/WH/100M

Καλώδιο λευκό 8c - 4 ζευγών

CAB12/WH/100M

Καλώδιο λευκό 12c - 6 ζευγών

CAB4/BR/100M

Καλώδιο καφέ 4c - 2 ζευγών

CAB6/BR/100M

Καλώδιο καφέ 6c - 3ων ζευγών

J EUROSAFE 180

Καλώδιο τροφοδοσίας πυράντοχο 2x1,5

J EUROSAFE 180

Καλώδιο τροφοδοσίας πυράντοχο 4x1,5

J EUROSAFE 180

Καλώδιο τροφοδοσίας πυράντοχο 3x1,5

CABF2/RD/100M

Καλώδιο κόκκινο 2 καλωδίων

CABF4/RD/100M

Καλώδιο κόκκινο 4ων καλωδίων