Συστήματα Co

Συστήματα Co
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

MCO110

Πίνακας ανίχνευσης Co για max. 10 ανιχνευτές και με μια ζώνη εξαερισμού

MCO120

Πίνακας ανίχνευσης Co για max. 20 ανιχνευτές και με μια ζώνη εξαερισμού

MCO120DBV

Πίνακας ανίχνευσης Co για max. 20 ανιχνευτές και με δύο ζώνες εξαερισμού

ZAFIRCO ZCO225

Αναλογικός πίνακας ανίχνευσης CO 2 ζωνών για max. 25 ανιχνευτές CO και/ή 25 ανιχνευτές NO2 ανά ζώνη&

ZAFIRCO ZCO325

Αναλογικός πίνακας ανίχνευσης CO 3ων ζωνών για max. 25 ανιχνευτές CO και/ή 25 ανιχνευτές NO2 ανά ζών

ZAFIRCO ZCO425

Αναλογικός πίνακας ανίχνευσης CO 4ων ζωνών για max. 25 ανιχνευτές CO και/ή 25 ανιχνευτές NO2 ανά ζών

SCO

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα (CO) 

SDN

Ανιχνευτής διοξειδίου του αζώτου (NO2)

ZSCO

Βάση για ανιχνευτές SCO και SDN