Φωτοκύτταρα

Φωτοκύτταρα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

PR-5B

Φωτοηλεκτρικό φωτοκύτταρο εμβέλειας 5m με ανακλαστήρα

PR-10B

Φωτοηλεκτρικό φωτοκύτταρο εμβέλειας 10m με ανακλαστήρα

PR-11B

Φωτοηλεκτρικό φωτοκύτταρο εμβέλειας έως 15m με ανακλαστήρα

FS-BD1

Μονό φωτοκύτταρο εμβέλειας 10m    

FS-BD1-2

Μονό φωτοκύτταρο εμβέλειας 5m    

FS-BD2-60

Διπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 60m εξωτερικά και 180m εσωτερικά 

FS-BD2-100

Διπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 100m εξωτερικά και 300m εσωτερικά 

PB-30TK

Διπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 30m εξωτερικά και 60m εσωτερικά

PB-60TK

Διπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 30m εξωτερικά και 60m εσωτερικά

PB-100TK

Διπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 100m εξωτερικά και 200m εσωτερικά

BP-60A

Βάση στύλου για διπλά φωτοκύτταρα

PBS-15TE

Διπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 15m με ενσωματωμένη σειρήνα και flash

ABT-100

Διπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 100m εξωτερικά και 300m εσωτερικά

ABE-175

Τριπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 175m εξωτερικά και 525m εσωτερικά

ABE-200

Τριπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 200m εξωτερικά και 600m εσωτερικά

FS-BD3 (II)

Τριπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 250m εξωτερικά και 750m εσωτερικά

PB-50F

Τετραπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 50m εξωτερικά και 100m εσωτερικά

PB-100F

Τετραπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 100m εξωτερικά και 200m εσωτερικά

PB-200F

Τετραπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 200m εξωτερικά και 400m εσωτερικά

PB-IN-50HF

Τετραπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 50m εξωτερικά και 100m εσωτερικά

PB-IN-100HF

Τετραπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 100m εξωτερικά και 200m εσωτερικά

PB-IN-200HF

Τετραπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 200m εξωτερικά και 400m εσωτερικά

PB-50HF/KH

Τετραπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 50m εξωτερικά και 100m εσωτερικά

PB-100HF/KH

Τετραπλά φωτοκύτταρα εμβέλειας 100m εξωτερικά και 200m εσωτερικά