Εσωτερικού χώρου

Εσωτερικού χώρου
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

OMEGA

Σειρήνα piezo εσωτερικού χώρου 110/95dB με λυχνία

ALTO

Σειρήνα piezo εσωτερικού χώρου 110dB 

PICCOLO

Φαροσειρήνα εσωτερικού χώρου 115dB 

FS-P16

Σειρήνα piezo εσωτερικού χώρου 108dB

FS-S36

Σειρήνα piezo εσωτερικού χώρου 102dB

FS-353-F1

Φαροσειρήνα εσωτερικού χώρου 105dB

FS-P6

Σειρήνα piezo εσωτερικού χώρου 108dB

FS-357-L1

Φωτεινός επαναλήπτης Xenon